HOE WERKT HET EN VOOR WIE?


Wat is Ondernemersimpuls?

Provincie Fryslân werkt aan een sterke en toekomstbestendige economie. Via het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân wordt er nu en in de komende jaren 300 miljoen euro extra in de mienskip geïnvesteerd. Onder de noemer Ondernemersimpuls Fryslân is 5 miljoen euro vrijgemaakt om het bedrijfsleven in Fryslân financiële ruimte te bieden. Kijk voor meer informatie op http://www.fryslan.frl/wurkje.

Welke partijen werken samen in Ondernemersimpuls Fryslân?

  • Provincie Fryslân stelt 5 miljoen euro beschikbaar om Friese ondernemers meer financiële ruimte te bieden.
  • IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf doet het bedrijfskundig onderzoek en geeft een positief of een negatief advies.
  • Kredietbank Nederland verstrekt bij een positief advies het krediet aan de ondernemer.

Objectieve beoordeling

IMK kijkt met een positief-kritische houding naar uw aanvraag plus toelichting, om een goede inschatting te kunnen maken of het verstrekken van een lening verantwoord is. U heeft dus te maken met een onafhankelijke en objectieve partij waaraan u uw plannen kunt voorleggen en waarmee u kunt sparren. IMK stelt vragen, houdt u een spiegel voor en bekijkt of u de gevraagde lening uiteindelijk kunt krijgen.

GLKG_LOGO