HOE VRAAG IK EEN KREDIET AAN?


Download het aanvraagformulier. Print dit, vul het in en stuur het samen met de gevraagde bijlagen naar:

IMK
t.a.v. Ondernemersimpuls Fryslân
Heliconweg 62
8914 AT Leeuwarden

U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar fryslan@imk.nl

Gevraagde bijlagen

De gevraagde bijlagen betreffen:

Bent u een starter?
– kopie geldig legitimatiebewijs van de ondernemer(s) en partner(s);
– recente uitdraai BKR van de ondernemer(s)/bestuurder(s);
– cv van de ondernemer(s)/bestuurder(s);
– ondernemingsplan, met een uitgewerkt financieringsplan (investeringsbegroting, openingsbalans en exploitatiebegroting);
– eventueel uittreksel Kamer van Koophandel;
– statuten (bij bv) of vennootschapscontract (bij vof) of maatschapscontract (bij maatschap);
– eventueel de al beschikbare (interne) administratie.

Bent u een gevestigde ondernemer?
– kopie geldig legitimatiebewijs van de ondernemer(s) en partner(s);
– recente uitdraai BKR van de ondernemer(s)/bestuurder(s);
– cv van de ondernemer(s)/bestuurder(s);
– uittreksel Kamer van Koophandel;
– statuten (bij bv) of vennootschapscontract (bij vof) of maatschapscontract (bij maatschap);
– jaarcijfers over de afgelopen 3 boekjaren;
– beschikbare administratie huidige boekjaar;
– een exploitatiebegroting voor de aankomende 2 jaar.
– specificatie investeringsplan/financieringsbehoefte.

Procedure

Binnen twee weken na ontvangst van het aanvraagformulier en de vereiste bijlagen neemt IMK contact met u op voor het plannen van een afspraak. Samen met u neemt IMK uw plannen door. In de regel heeft u binnen drie weken duidelijkheid over toekenning of afwijzing van uw kredietaanvraag.

Kosten

Een krediet bij Ondernemersimpuls Fryslân wordt verstrekt in de vorm van een persoonlijke lening van maximaal 150.000 euro. Na vijf jaar dient u uw lening te hebben afgelost. U betaalt elke maand eenzelfde bedrag. De rente op uw lening bedraagt 10,5%. Indien u zekerheden kunt bieden, kan er sprake zijn van een lagere rente.

U betaalt de provincie voor het onderzoek 8% van het toegekende kredietbedrag, met een maximum van 2.000 euro. Dit bedrag wordt op het leenbedrag ingehouden. Als IMK een negatief advies geeft, hoeft u niets te betalen.

Wat als ik geen drie weken kan wachten op een krediet?

Voor urgente aanvragen hebben wij een Noodloket. Kijk hier voor de contactgegevens

GLKG_LOGO